Kleuren om te voelen

Wij maken het onzichtbare voelbaar voor u

We leven in een visueel ingestelde wereld. Wat we ergens van vinden is voor een groot deel afhankelijk van wat we zien. Met onze kledingkeuze laten we zien wat voor type we zijn. De meeste tekens en signalen die ons wegwijs moeten maken in de maatschappij zijn visueel. In het onderwijs wordt theorie onderbouwd met illustraties en afbeeldingen. Als iemand vraagt: ‘Waar ben je?’ zeggen we automatisch ‘hier’. Maar waar is hier als je niets kunt zien? Hoe kun je leren over perspectiefwerking, wanneer dit geen onderdeel is van jouw belevingswereld? Wat is de kleur groen, als je deze nog nooit gezien hebt? Wat kun je met beeldende kunst als je geen beelden ziet?
Taktila is een voelbaar kleurensysteem, waarmee we de visuele wereld vertalen naar een voelbare. Corrie Balemans is blind en vertelt waarom Taktila volgens haar zo belangrijk is.

NB. Omdat deze website eind 2024 wordt vernieuwd, worden onvolkomenheden niet meer aangepast.

Wilt u op de tast leren over kleuren, beeldinformatie, 2D kunstbeschouwing, tekenen of schilderen?

Wij geven ziende mensen inzicht in blindheid en kijken op de tast.

Wilt u zich als professional ontwikkelen op dit vlak en uw aanbod specialiseren? 

Schrijf uw in voor een tweedaagse Taktila™ training en ontvang een Taktila™ gebruikerslicentie.

Let op!

‘Taktila™ is NIET ontwikkeld om mensen met een visuele beperking zich aan te laten passen aan onze visuele samenleving. Door zowel visuele als tactiele informatie te verbinden, brengen we twee percepties bij elkaar en raken zowel ziende als blinde mensen geïnspireerd om dingen op een andere manier te bekijken. Taktila™ bevordert tevens het tactiele vermogen,’ Jofke®